Close

Avis legal

Avis legal

Última data d’actualització: 13 de Febrer de 2019.

 

Titularitat

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular del lloc web allotjat a la URL https://mesesquerres.cat és MES, MOVIMENT D’ESQUERRES, organització inscrita al Registre de Partits Polítics, en data 8 d’abril del 2013, en el foli 181, tom VIII del Llibre d’Inscripcions, amb domicili a Avinguda Diagonal número 449 Planta 4ª, 08036 Barcelona, amb CIF: G-65966137, telèfon 932 226 778, i correu electrònic: lopd@mesesquerres.cat .

 

Condicions d’ús del lloc web

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquest lloc web i els serveis oferts, de forma lícita, d’acord amb el que disposen aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal del lloc web o dels serveis que s’hi presten.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:
L’accés i l’ús del lloc web són lliures i gratuïts. Tanmateix, MES, MOVIMENT D’ESQUERRES es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d’Ús així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos. La totalitat de la informació facilitada per l’usuari o usuària a través d’aquest lloc web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a MES, MOVIMENT D’ESQUERRES mitjançant els formularis d’aquest lloc web. La persona usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que es correspongui a cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, l’usuari o usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a MES, MOVIMENT D’ESQUERRES o a tercers.

L’usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat del lloc web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte a les altres persones usuàries.

Resta prohibit qualsevol ús comercial del lloc web.

L’usuari o usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquest lloc web amb finalitats il·lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos de MES, MOVIMENT D’ESQUERRES, d’algun dels seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.
La persona usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquest lloc web ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de MES, MOVIMENT D’ESQUERRES, dels seus membres o de qualsevol usuari o usuària del lloc web.

Resta prohibida la modificació i/o explotació del lloc web i els seus continguts.
MES, MOVIMENT D’ESQUERRES no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

 

Condicions de registre d’usuari

Amb caràcter general, per l’accés als continguts del lloc web no és necessari el Registre d’Usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis, com per exemple els que impliquen la publicació de continguts, està condicionada al registre previ d’usuari.
Les dades introduïdes per l’usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari.

L’usuari o usuària registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats mitjançant la contrasenya d’una persona usuària es reputaran realitzats per aquesta persona, la qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

MES, MOVIMENT D’ESQUERRES es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquelles persones usuàries que facin un ús inapropiat del mateix o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions.

 

Privadesa de les dades

MES, MOVIMENT D’ESQUERRES es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que aquestes dades tan sols s’utilitzaran amb la finalitat indicada en cada cas.

La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i MES, MOVIMENT D’ESQUERRES es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

La Política de protecció de dades de MES, MOVIMENT D’ESQUERRES es pot consultar en el següent enllaç (https://mesesquerres.cat/politica-de-privacitat).

 

Política de cookies (galetes)

MES, MOVIMENT D’ESQUERRES utilitza cookies pròpies i de tercers destinades a millorar el funcionament i la visualització del lloc web, així com l’experiència d’usuari. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.

Amb l’accés al lloc web de MES, MOVIMENT D’ESQUERRES, l’usuari consent l’ús de cookies en aquest lloc web, les quals registren dades estadístiques anònimes durant la navegació, conforme al Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.

La Política de cookies de MES, MOVIMENT D’ESQUERRES es pot consultar en el següent enllaç (https://mesesquerres.cat/politica-de-cookies).

 

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en el Lloc Web pertanyen a MES, MOVIMENT D’ESQUERRES, llevat l’esmentat en l’apartat anterior referent a hipervincles.

Cap material d’aquesta Pàgina podrà ser copiat, reproduït, modificat, publicat de nou, penjat a la xarxa, distorsionat, transmès o distribuït de cap manera ni en cap format, totalment o parcialment, sense el consentiment previ per escrit de MES, MOVIMENT D’ESQUERRES, excepte per al seu ús en premsa i sempre que es respectin els drets de la propietat intel·lectual i qualsevol altre dret de la propietat. Les úniques còpies autoritzades seran per a ús personal, no comercial i particular.

MES, MOVIMENT D’ESQUERRES és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.

Per tant, l’Usuari només està autoritzat a visualitzar tot el material i contingut d’aquesta pàgina tal i com es presenta i a descarregar en un sol ordinador una còpia del material per al seu ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l’Usuari compleixi amb totes les normatives de propietat industrial i intel·lectual.

 

Reserva de drets

MES, MOVIMENT D’ESQUERRES explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’ acord amb el previst a l’article 32 de la llei de propietat intel·lectual, MES, MOVIMENT D’ESQUERRES s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les seves publicacions en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de MES, MOVIMENT D’ESQUERRES. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants del lloc web o dels seus continguts.

 

No s’autoritza en cap cas

La presentació d’aquest lloc web o qualsevol contingut de les seves pàgines en una finestra que no pertanyi a aquest lloc web per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, in line linking, etc.

Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a MES, MOVIMENT D’ESQUERRES conforme a les disposicions vigents.

L’ús comercial dels continguts d’aquest lloc web.

L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de MES, MOVIMENT D’ESQUERRES, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’entitat.

L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.

Provocar danys en els sistemes físics i lògics de MES, MOVIMENT D’ESQUERRES, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.

Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

La persona usuària podrà visualitzar els continguts d’aquest lloc web, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

 

Exclusió de responsabilitat

MES, MOVIMENT D’ESQUERRES no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquest lloc web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquest lloc web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

MES, MOVIMENT D’ESQUERRES no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i llocs web externs.
MES, MOVIMENT D’ESQUERRES no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.
MES, MOVIMENT D’ESQUERRES no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de la persona usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Comentaris
Les persones usuàries del lloc web MES, MOVIMENT D’ESQUERRES podran realitzar comentaris a les notícies i continguts publicats, directament des de les xarxes socials Facebook i Twitter. Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda al lloc web de MES, MOVIMENT D’ESQUERRES són únicament i exclusiva responsabilitat de les persones usuàries que els realitzen, i en cap cas seran responsabilitat de l’entitat.

MES, MOVIMENT D’ESQUERRES no subscriu els continguts o les opinions dels comentaris realitzats per les persones usuàries de la pàgina web de MES, MOVIMENT D’ESQUERRES, i per tant, l’entitat queda exclosa expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquests comentaris.

 

Continguts

Les persones usuàries del lloc web de MES, MOVIMENT D’ESQUERRES podran enviar continguts. L’usuari o usuària entén que, amb independència de què aquests continguts siguin publicats, MES, MOVIMENT D’ESQUERRES no garanteix cap tipus de confidencialitat respecte aquests continguts.

L’usuari o usuària que hagi enviat continguts al lloc web de MES, MOVIMENT D’ESQUERRES seguirà sent el titular dels drets relatius al seu contingut, si bé atorga uns drets de llicència limitats a favor de MES, MOVIMENT D’ESQUERRES. En el moment de carregar o publicar continguts en una pàgina web de MES, MOVIMENT D’ESQUERRES, l’usuari o usuària està atorgant a favor l’entitat una llicència mundial, no exclusiva, exempta de roialtis i transferible (amb dret de subllicència) per a utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades, mostrar i executar aquell contingut, en relació amb els serveis prestats al lloc web de l’entitat.

L’usuari o usuària reconeix i accepta ser l’únic responsable del seu contingut i de les conseqüències de la seva publicació. MES, MOVIMENT D’ESQUERRES no subscriu cap contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació amb el mateix, i per tant MES, MOVIMENT D’ESQUERRES queda exclosa expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquest contingut.

L’usuari o usuària manifesta i garanteix que és titular (i que ho seguirà sent mentre utilitzi els serveis prestats per al lloc web de l’entitat) de totes les llicències i tots els drets, consentiments i permisos necessaris per a permetre a MES, MOVIMENT D’ESQUERRES utilitzar el seu contingut a efectes de la prestació del servei i per a qualsevol altra finalitat d’acord amb la forma contemplada al servei i en el present avís legal.
L’usuari o usuària s’obliga a no publicar o carregar cap contingut o imatge que incorpori material del qual sigui il·legal, o la utilització del qual sigui il·legal, o la utilització o possessió del qual contravingui la normativa de MES, MOVIMENT D’ESQUERRES.

L’usuari o usuària s’obliga a què el contingut proporcionat no incorpori material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o d’imatge, o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (inclosos els drets d’exclusivitat o publicitat), excepte quan el titular legal d’aquests drets hagi atorgat una llicència o autorització formal a favor de l’usuari o usuària, o aquest estigui legalment autoritzat, per qualsevol altre mitjà, per publicar el material en qüestió i per atorgar a MES, MOVIMENT D’ESQUERRES la llicència indicada en aquest apartat.

Quan MES, MOVIMENT D’ESQUERRES tingui coneixement de qualsevol possible incompliment del present apartat de l’avís legal, es reserva el dret a decidir si els continguts proporcionats compleixen els requisits estipulats i podrà no publicar o eliminar aquest contingut infractor en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís i a elecció seva exclusivament.

 

Jurisdicció competent

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. L’usuari o usuària accepta aquests termes d’ús, i qualsevol tipus de controvèrsia relativa a l’ús d’aquest lloc web, serà interpretat d’acord amb les lleis vigents en el lloc de residència del propietari d’aquest lloc web, tenint competència per a la resolució de tot litigi o conflicte que pugui sorgir els Jutjats i Tribunals competents de Barcelona i els seus superiors jeràrquics, renunciant expressament l’Usuari a qualsevol altre fur.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació. ACEPTAR
Aviso de cookies